www.spółdzielniasamarytanin.pl

 Spółdzielnia Socjalna "SAMARYTANIN" w Lubaczowie

 

2020-02-26     Bogumiła, Eweliny, Mirosława         Strona Spółdzielni Samarytanin w budowie.

Gorące wiadomości

 

 
DOM SENIORA w LUBACZOWIE
Każde dobro uczynione dla drugiego powraca do nas
z podwójną mocą !      
    Lubaczów podobnie jak wiele miasteczek i wiosek na podkarpaciu przeżywa swoje problemy demograficzne. Masowe wyjeżdżanie młodego pokolenia za pracą do dużych miast i za granicę powoduje starzenie się lubaczowskiego społeczeństwa. Dlatego palącym problemem staje się sytuacja osób starszych a szczególnie samotnych i nie mających należytej opieki. U tych osób pojawia się bardzo często poczucie nieprzydatności, osamotnienie, ubóstwo i brak perspektyw na przyszłość. Dzienny Ośrodek Wsparcia osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, który powstaje przy Parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie ma na celu wyjście z pomocą rodzinie w opiece nad osobami które potrzebują pomocy. Ośrodek Dziennego Wsparcia będzie wypełniał przestrzeń między szpitalem i innymi placówkami medycznymi świadczącymi opiekę długoterminową a rodziną.
      Powstający dom pragnie zapewnić przyszłym uczestnikom godziwe warunki pobytu i bogaty program rehabilitacyjno – terapeutyczny. Do dyspozycji w domu będą:
- sala dziennego pobytu z wyposażeniem multimedialnym,
- sala kulinarna, gdzie każdy będzie się mógł wykazać się zdolnościami kulinarnymi,
- jadalnia, gdzie będzie można skorzystać z posiłków,
- gabinet medyczny z możliwością skorzystania z porad pielęgniarskich,
- gabinet rehabilitacyjny z możliwością skorzystania z fachowej pomocy rehabilitantki oraz masażu i ćwiczeń,
- kawiarenka terapeutyczna a w niej możliwość spędzenia czasu w miłym towarzystwie.
     Ponadto dom oferował będzie pokoje z urządzeniami do utrzymania higieny osobistej z odpowiednimi warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Pobyt w domu umożliwiał będzie nawiązanie nowych kontaktów towarzyskich, udział w aktywnych formach wypoczynku, udział w grupowej terapii zajęciowej, udział we wspólnotowej modlitwie. Uczestnicy swoje zainteresowania będą mogli realizować w różnych kółkach, brać udział w imprezach kulturalno – towarzyskich organizowanych przez placówkę.    
Budowa Domu Dziennej Opieki finansowana jest ze środków Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz środków własnych Parafii.
Aktualności

Uroczystość otwarcia i poświęcenia Domu Dziennej Opieki odbedzie się 11.02.2013 r. o godz. 9.30.

Odwiedzin :
Spółdzielnia socjalna Samarytanin w Lubaczowie
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska